Kryssa Mikael Andersson

Jag tror på principen att beslut ska fattas så nära dem som besluten berör som möjligt. Därav är jag också en förespråkare för att stärka kommunnivån i Sverige.

Vem vet bättre än de lokala företrädarna och medborgarna vad den enskilda kommunen har för behov och vilka förutsättningar där finns?

Jag noterade att det fanns de som försökte göra en poäng av att jag tycker det är bra att min kommun, Tingsryds kommun, hämtar in statsbidrag genom att vi haft en stor mottagning av nyanlända. I detta försöker de måla upp det som något dåligt att vara en kommun som genererar statsbidrag. I en kommunekonomi utgör dock de facto statsbidragen en intäkt. Statsbidrag är också statens sätt att betala tillbaka för de samhällsuppoffringar som sker ute i kommunerna och ett sätt för staten att finansiera satsningar.

Men varifrån kommer egentligen dessa pengar som staten delar ut i olika statsbidrag? Jo, statens inkomst kommer dels via inkomstskatt för de mer högavlönade, men framförallt kommer den statliga inkomsten från olika skatter och avgifter som belastar kommuninvånarna i landets olika kommuner. D.v.s. det är landets alla kommunmedborgare som genererar statens intäkter. En del av dessa statliga intäkter portioneras sedan ut till kommunerna för att finansiera statliga satsningar och statliga åtagande. Det är således inte mer än rätt och riktigt att man som kommunföreträdare försöker få tillbaka så stor andel som möjligt av de pengar som ens kommunmedborgare har pytsat in i den statliga kassan.

Ett annat sorgligt avsnitt i dessa storstadsmänniskors kritik mot oss mindre kommuner är det kommunala utjämningssystemet. Det kommunala utjämningssystemet fördelar pengar till Sveriges kommuner och Sveriges landsting för att de ska kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av förhållanden som är svåra för kommunerna och landstingen att påverka.

Det är ett jämlikhetssystem och ett rättvisesystem där jag vill hävda att inte tillräckligt med pengar omfördelas för att målet med detta ska kunna uppnås. De rika Stockholmskommunerna som klagar på systemet menar förvisso att de bidrar med allt för mycket pengar. Men betänk att dessa kommuners framgång till stor del beror på tillväxt från oss mindre kommuner. Dessa rika kommuner har vuxit på de mindre kommunernas bekostnad. När de mindre kommunerna stått för barnomsorg, skola med mera för de som sedan flyttar till dessa kommuner är det inte mer än rätt att någon form av jämlikhet gällande samhällsservice skapas. Det är just detta som det kommunala utjämningssystemet strävar till, d.v.s. att uppnå möjligheten att det ska gå att leva i hela Sverige.

Jag är stolt över att bo och verka i en av landets mindre kommuner, Tingsryds kommun. Vi är många som arbetar hårt för att göra kommunen attraktiv och som ser potentialen i just vår kommun. Tingsryd, det är en härlig kommun som har alla möjligheter att bli en helt fantastisk kommun!